ICONA 1

CREACIÓ I

GESTIÓ DE CONSORCIS

 

Des de Vecta promovem consorcis a nivell internacional i creacions entre empreses de diferents països.Creem equips que col·laboren de forma eficaç per afrontar els reptes de la globalització. No perdem de vista la conjuntura específica de cada país. Cada part aporta el seu millor valor al servei de les administracions i dels agents promotors privats. La nostra xarxa d’experts d’equips tècnics pot ressoldre qualsevol projecte relacionat amb el sector de la construcció.

ICONA 4

ASSESORAMENT

EN INTERNACIONALITZACIÓ

 

Som experts en assessorament i acompanyament a PIMES en el procés de internacionalització. Realitzem un anàlisi de les capacitats internes de l’empresa i en base a això guiem en la detecció dels mercats més adequats. Posem al seu servei la nostra capacitat d’anàlisi tant per iniciar el procés de internacionalització com per reforçar els processos en marxa o impulsar nous projectes, detectant oportunitats de negoci concretes. Som experts en investigación i recerca a nivell internacional.


ICONA 3

CONSULTORIA TÈCNICA

 

Contem amb àmplia xarxa d’experts especialitzats i amb una llarga trajectòria de servei al client, ens permet oferir solucions en el sector de l’enginyeria, l’arquitectura i la construcció. Vetllem pels interessos dels nostres clients i per la satisfacció de les seves necessitats. Els acompanyem en la solució tècnica dels seus projectes.

ICONA 2

ANÀLISI DELS PROJECTES  IMMOBILIARIS

 

La nostra experiència i rigor tècnic ens permeten fer l’anàlisi i la selecció de l’opció millor per cada agent. Realitzem estudis del projecte immobiliari. Gràcies a la nostra especialitat i metodologia analitzem els projectes dels nostres clients. Basem l’estudi en el coneixement, evaluant estudis de mercat.