SERVEIS

1 CREACIO I GESTIO CONSORCIS

 

 

La cooperació obre portes

Contem amb un equip de professionals altament qualificats. Detectem oportunitats de negoci internacional. La borsa de clients facilita la connexió entre diferents disciplines i l’excel·lència en la complementarietat de les propostes.

DES DE VECTA PROMOVEM CONSORCIS A NIVELL INTERNACIONAL I CREACIONS ENTRE EMPRESES DE DIFERENTS PAÏSOS. CREEM EQUIPS QUE COL·LABOREN DE FORMA EFICAÇ PER AFRONTAR ELS REPTES DE LA GLOBALITZACIÓ. NO PERDEM DE VISTA LA CONJUNTURA ESPECÍFICA DE CADA PAÍS. CADA PART APORTA EL SEU MILLOR VALOR AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS I DELS AGENTS PROMOTORS PRIVATS.

Basem el servei en projectes internacionals en l’assistència i el diàleg amb les administracions nacionals i les internacionals. Cerquem la complementarietat entre el sector públic i el privat, dirigint tots els esforços al millor compromís entre les parts.

ALGUNS DELS NOSTRES SERVEIS SÓN:

 • IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS DE NEGOCI
 • SELECCIÓ DE LES EMPRESES MÉS ADEQUADES A NIVELL INTERNACIONAL PER CADA PROJECTE
 • CREACIÓ I GESTIÓ DE CONSORCIS
 • PREPARACIÓ D’OFERTES I INTERLOCUCIÓ AMB ELS DIFERENTS AGENTS


2 ASSESSORAMENT INTERNACIONALITZACIO

SOM EXPERTS EN ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT A PIMES EN EL SEU PROCÉS DE INTERNACIONALITZACIÓ. REALITZEM UN ANÀLISI DE LES CAPACITATS INTERNES DE L’EMPRESA I EN BASE A AIXÒ GUIEM EN LA DETECCIÓ DELS MERCATS OBJECTIUS MÉS ADEQUATS. POSEM AL SEU SERVEI LA NOSTRA CAPACITAT D’ANÀLISI. INICIEM EL PROCÉS D’INTERNACIONALITZACIÓ I REFORCEM PROCESSOS EN MARXA, O IMPULSAR NOUS PROJECTES, DETECTANT OPORTUNITATS DE NEGOCI CONCRETES.

Gràcies a la nostra metodologia acompanyen els nostres clients en el procés d’internacionalització. Comencem realitzant un anàlisi intern de l’empresa i adaptem la seva imatge als mercats objectius. Després iniciem la recerca d’oportunitats de negoci, l’assessorament per presentar les propostes i la recerca dels millors partners. Els acompanyem en altres serveis relacionats amb la internacionalització.
Explotem la nostra filosofia d’optimització de recursos i l’adaptem a les accions relacionades amb l’externalització del departament comercial en benefici dels nostres clients.

 • IDENTIFICACIÓ DE DEBILITATS I FORTALESES DE CADA CLIENT
 • ELABORACIÓ DE PLANS DE NEGOCI EN INTERNACIONALITZACIÓ
 • ADAPTACIÓ DE LA IMATGE DE L’EMPRESA A MERCATS INTERNACIONALS
 • IDENTIFICACIÓ DE MERCATS ADEQUATS
 • IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS DE NEGOCI
 • RECERCA DE PARTNERS LOCALS PER OPORTUNITATS EN ELS DIFERENTS PAÏSOS
 • PREPARACIÓ D’OFERTES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
 • SERVEIS ADDICIONALS: TRADUCCIONS, RECERCA D’EXPERTS, ASSESSORAMENT LEGAL I FISCAL, INTERCULTURALITAT,…


 

CONTEM AMB ÀMPLIA XARXA D’EXPERTS ESPECIALITZATS I AMB UNA LLARGA TRAJECTÒRIA DE SERVEI AL CLIENT, ENS PERMET OFERIR SOLUCIONS EN EL SECTOR DE L’ENGINYERIA, L’ARQUITECTURA I LA CONSTRUCCIÓ. VETLLEM PELS INTERESSOS DELS NOSTRES CLIENTS I PER LA SATISFACCIÓ DE LES SEVES NECESSITATS. ELS ACOMPANYEM EN LA SOLUCIÓ TÈCNICA DELS SEUS PROJECTES.

A Vecta contem amb una xarxa d’experts tècnics internacional. Complementem les necessitats dels equips dels nostres clients o d’altres empreses del sector si ho requereixin. La nostra experiència en el sector privat i en el públic ens avalen internacionalment. Col·laborem amb equips internacionals i assessorem a administracions i empreses en la definició de projectes.

ALGUNS DELS NOSTRES SERVEIS SÓN:

 • PREPARACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER LICITACIONS: PLECS DE CONDICIONS, CONTRACTES, ETC
 • IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS
 • ESTUDIS DE MERCAT PER LA RECERCA ESTRATÈGICA D’OPORTUNITATS
 • PREPARACIÓ D’OFERTES PER EMPRESES
 • ESTUDIS DE VIABILITAT TÈCNICA. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA.


 

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA I RIGOR TÈCNIC ENS PERMETEN FER L’ANÀLISI I LA SELECCIÓ DE L’OPCIÓ MILLOR PER CADA AGENT. REALITZEM ESTUDIS TÈCNICS DEL PROJECTE IMMOBILIARI. GRÀCIES A LA NOSTRA ESPECIALITAT I METODOLOGIA ANALITZEM ELS PROJECTES DELS NOSTRES CLIENTS. BASEM L’ESTUDI EN EL CONEIXEMENT, AVALUANT TÈCNICAMENT DIFERENTS ESCENARIS.

Garantim la independència dels nostres serveis per oferir un anàlisi objectiu i eficaç en els estudis. Entenem i compartim els objectius dels promotors d’aquest tipus d’operacions i busquem solucions de millora per les solucions tècniques.

LA NOSTRA METODOLOGIA ES BASA EN LES SEGÜENTS ETAPES:

 • ANÀLISI EXHAUSTIU DE L’EDIFICI O COMPLEX A DESENVOLUPAR
 • ESTUDI DE MERCAT
 • VALORACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE
 • DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA
 • PROPOSTES DE MILLORES TÈCNIQUES
 • AJUDES EN LA RECERCA D’AGENTS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA